บริการของเรา

   จากสภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ประกอบกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปทำให้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานที่เร่งรีบในปัจจุบันจนทำให้เราไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุนั้นแตกต่างกันไป ซึ่งหากผู้สูงอายุบางท่านที่มีอาการเจ็บป่วยยิ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในบางครั้งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ  Bangkok Elderly Careศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ป่วยชราภาพ ยินดีต้อนรับดูแลคนผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยชราภาพ ด้วยทีมงานพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเราพร้อมในการให้บริการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

บริการของ Bangkok Elderly Care

 • การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการดูแลโดยทีม พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
 • ที่พักสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยชราภาพ
  เรามีบริการห้องพักทั้งแบบ ห้องพักรวมแยกชายหญิง หรือห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยชราภาพที่ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยการจัดสถานที่ที่สะอาดเหมาะแก่การพักพื้น เงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
 • บริการดูแลด้านการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโม
  เรามีพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยชราภาพโดยเฉพาะ
 • บริการซักรีดและทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย
 • จัดโภชนาการอาหาร-ของว่างที่ตรงตามความต้องการ
  เรามีการจัดโภชนาการอาหารโดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยชราภาพ แต่ละท่าน โดยมีอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ หรือตามที่แพทย์กำหนด
 • กิจกรรมสันทนาการ
  มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยชราภาพที่เหมาะสม อาทิ การพาคนไข้ไปพักผ่อนนอกสถานที่ เช่นสวนลุมพีนี, สวนจตุจักร, การทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า, พาออกไปซื้อของใช้ตามข้อเสนอของผู้ใช้บริการ

บริการอื่นๆ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ค่าอาหารทางสายยาง
 • ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในกรณีจำเป็นต้องใช้, ค่าแผ่นรองกันเปื้อน, ถุงมือ, สำลี, ผ้าก๊อส,ออกซิเจน
 • การดูแลพิเศษ เช่นพยาบาลเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
 • บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้
 • พนักงานผู้ช่วยติดตามไปโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆ

ระเบียบการเข้าพักที่ศูนย์

 1. เอกสารประกอบการเข้าพัก
  1.1
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู่ป่วย 1 ชุด
  1.2
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1 ชุด
 2. ยาประจำตัวของผู้ป่วย และประวัติการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
 3. ต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ทันทีกรณีฉุกเฉิน

บริการซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 • ค่ารถรับ ส่ง ในกรณีที่ใช้ส่วนตัวกระทันหัน เช่น รถพยาบาล (AMBULANCE)
 • ค่ารถรับ - ส่ง ในกรณีใช้รถของศูนย์ Bangkok Elderly Care
 • เข้าโปรแกรมพื้นฟูกายภาพบำบัดโดยเฉพาะ
ภาพห้องผู้สูงอายุรวมหญิง