ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เกิดจากความถดถอยของการทำงานของสมองเนื่องจากสมองเซลล์สมองเสื่อมสภาพตามอายุขัย ซึ่งจะเร่ิมจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองแล้วค่อยๆลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นไปอย่างช้าๆ บางรายอาใช้เวลามากถึง 10 ปีถึงอากาศจะเร่ิมปรากฏ  โดยสำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากสองปัจจัยคือ อายุและพันธุกรรม ซึ่งโดยทั่วไป ภาวะสมองเสื่อมนั้นมักเร่ิมพบได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย 65 ปีขึ้นไป และจะพบได้มากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90ปี จะพบอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้มากถึงร้อยละ 50

การดูแลและรักษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

  1. ประเภทภาวะสมองเสื่อมที่รักษาให้หายขาดได้  ซึ่งเกิดจากโรคทางกาย เช่น หลอดเลือดสมองตีบจากความดันที่เกิดจากระดับไขมันหรือน้ำตาในเหลือสูง ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถรักษาโดยการให้ทานยาไปพร้อมกับการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
  2. ประเภทภาวะสมองเสื่อมที่รักษาไม่หาย จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป โดยเชื่อว่าเกิดจากการก่อตัวอย่างผิดปกติของอไมลอยด์ในเนื้อเยื่อสมอง  การรักษาสามารถทำได้เพียงการให้ยาเพื่อช่วยประคับประคองอาการ หรือยืดระยะเวลาให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากภาวะสมองเสื่อมให้ช้าและน้อยที่สุด

ภาวะสมองเสื่อมนอกจากจะส่งผลต่อผู้ป่วยโดยตรงแล้วยังส่งผลต่อคนรอบข้าง เช่นครอบครัวหรือผู้ดูแล เราจึงควรตระหนักในความเข้าใจและยอมรับกับภาวะสมองเสื่อมที่เกิดกับผู้ป่วย ซึ่งจะมีผลต่อความจำ ความสามารถในารแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการควบคุมตนเอง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และควรดูแลผู้ป่วยด้วยความรักและความเข้าใจ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหาร การขับถ่ายอย่างถูกสุขอนามัย การอาบน้ำแต่งตัว รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยเมื่อออกจากบ้านเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันต่างๆ  ซึ่งหากผู้ดูแลไม่มีเวลาพอแล้ว เราสามารถเลือกใช้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมได้