ร่วมงานกับเรา

BANGKOK ELDERLY CARE กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ หากคุณกำลังมองหางานที่ตรงกับความต้องการของเรา คุณสามารถส่งรายละเอียด CV ของคุณมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พยาบาลวิชาชีพ (RN)
 2. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
 3. พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. Resume
 2. รูปถ่าย
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมตัวจริง

วิธีการสมัคร

คุณสามารถส่ง resume/CV มาได้ที่อีเมล์ spa2500@hotmail.com หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ศูนย์ BANGKOK ELDERLY CARE บ้านเลขที่ 5 ซ.ลาดพร้าววังหิน 26 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

BANGKOK ELDERLY CARE
โทรศัพท์: 02-931-6166
มือถือ: 081-816-5161, 064-649-5622
โทรสาร: 02-931-6215